top of page

Витяг із Закону України "Про освіту"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

2020 рік

Звіт Form_f2 (0160)

Звіт Form_f2 (1010)

Звіт Form_f2 (1020)

Звіт Form_f2 (1090)

Звіт Form_f2 (1150)

Звіт Form_f2 (1161)

Звіт Form_f2 (3140)

Звіт Form_f2 (5061)

Звіт Form_f2 (7130)

Form_f4_1 (1010)

Form_f4_1 (1020)

Form_f4_1 (1161)

Form_f4_2 (1010)

Form_f4_2 (1020)

Form_f4_3 (0160)

Form_f4_3 (1010)

Form_f4_3 (1020)

Form_f7 (1010)

Form_f7 (1020)

Form_f7 (7321)

Form_f7 (2751320)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 0160

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 1010

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 1090

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 1150

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 1161

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 3140

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 5061

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) І кв.2020 7130

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) І кв.2020 1010

​Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) І кв.2020 1150

​Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) І кв.2020 7321

​Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) І кв.2020 9770

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) І кв.2020 1010

Звіт за І півріччя Form_f2 (0160)

Звіт за І півріччя Form_f2 (1010)

Звіт за І півріччя Form_f2 (1020)

Звіт за І півріччя Form_f2 (1090)

Звіт за І півріччя Form_f2 (1150)

Звіт за І півріччя Form_f2 (1161)

Звіт за І півріччя Form_f2 (3140)

Звіт за І півріччя Form_f2 (5061)

Звіт за І півріччя Form_f2 (7130)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спец. фонду за І півріччя (форма N 4-3м)(1150)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спец. фонду за І півріччя (форма N 4-3м)(7321)

Звіт за І півріччя Form_f7 (7321)

2019 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф 7м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2019 року (ф 2м - 0160)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2019 року (ф 2м - 1161)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2019 року (ф 2м - 1150)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2019 року (ф 2м - 3140)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2019 року (ф 2м - 5061)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2019 року (ф 2м -7130 )

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф 4-3 м - 0160)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 0160)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 1010)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 1020)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 1090)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 1150)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 1161)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 3140)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 5061)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 міс.  2019 року (ф 2м - 7130)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за 9 міс. (форма N 4-1м - 1010)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за 9 міс. (форма N 4-1м - 1020)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 міс.(форма N 4-2м - 1010)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 міс.(форма N 4-2м - 1020)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 міс.(форма N 4-3м - 0160 )

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 міс.(форма N 4-3м - 1010 )

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 міс.(форма N 4-3м - 1020 )

Бюджетний запит 2019 - 2021 роки (загальний)

Бюджетний запит 2018 - 2020 роки (загальний)

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

bottom of page