top of page

Про використання батьківських коштів у закладах освіти

              Відділ освіти Степанецької сільської ради, директори дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти мають неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства щодо  використання батьківських внесків, спонсорської допомоги.

              На жаль, у сьогоднішній економічній ситуації без благодійних коштів батьків та спонсорів не зможе нормально функціонувати жоден навчальний заклад. Багато корисних справ по закладах освіти району зроблено саме за рахунок цих коштів. Але громадськість, батьки повинні знати, на що і як використані їхні гроші. Закон України  «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачає можливість залучення лише добровільних пожертвувань та їх ретельного обліку.

            Низький рівень  поінформованості громадськості стосовно ефективності та прозорості використання батьківських та спонсорських коштів на потреби навчального закладу формує негативну суспільну думку щодо фінансових  зловживань та хабарництва  в школах і дитячих садках.

           Така ситуація є неприпустимою і  засвідчує зниження персональної відповідальності керівників навчальних закладів та  послаблення контролю з боку місцевих органів управління освітою за їх діяльністю.

           Відділ освіти Степанецької сільської ради, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації вимагають суворо дотримуватися вимог чинного законодавства в частині збору благодійних і спонсорських внесків та введення додаткових освітніх послуг, а саме:

- фінансово-господарську діяльність у дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах проводити відповідно до законів України "Про освіту""Про загальну середню освіту""Про дошкільну освіту", «Про позашкільну освіту», "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів;

- прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов'язковим оформленням відповідної документації;

- заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів;

- рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до законодавства, у статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження коштів та контроль за їх використанням;

- систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

 

             Персональна відповідальність за дотримання вимог законодавства в частині законності збору благодійних і спонсорських внесків та введення додаткових освітніх послуг покладається на керівників закладів освіти.

            З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків відділ освіти бере під особливий  контроль виконання наказу  від 04.09.2012 №257 «Про контроль за Порядком отримання благодійних внесків», а саме  проведення звітування перед батьківською та педагогічною  громадськістю про використання благодійних та спонсорських  коштів, забезпечення постійного інформування громадськості  про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення  відповідних матеріалів  на сайтах навчальних закладів,  проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

            Відділ освіти, керівники закладів освіти ОТГ висловлюють подяку всім батькам, меценатам, спонсорам, підприємцям, які не байдужі до проблем  закладів освіти і завжди готові допомогти і коштами, і порадою.

 

Тетяна Дорошенко,

начальник відділу освіти

Это текст. Перетащите его в любую часть страницы и кликните дважды, чтобы написать что-то интересное.

bottom of page